תקנון האתר | עיצוב הבית: Homix

גולשים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר "Homix" Homix.co.il

 מפעילי ובעלי האתר הינם "גלובל סורס"

תקנון זה מהווה הסכמה משפטית בין "Homix" (להלן ה"אתר" "הומיקס") לבין "גולשי האתר" (להלן "גולש" , "גולשים", "משתמש", "משתמש רשום", "מבצע פעולה באתר".

כל השתתפות ו/או כל פעולה אחרת באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הינכם מתבקשים לקרוא היטב את כל התקנון ותנאי השימוש באתר  שכן הם מהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין האתר לבין הגולשים.

הגולשים באתר המבצעים כל פעולה באתר מצהירים כי קראו והבינו את את הוראות התקנון בטרם ביצעו כל פעולה באתר, וכי קיבלו על עצמם את תנאי ההשתתפות באתר, ולא תהיה להם כל טענה  ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

אתר "Homix" שומר לעצמו את הזכות למנוע, לחסום ו/או ליצור גישה לאתר ו/או תכונותיו ו/או לשנות תכונותיו, צורתו ושיטות במכירה בצורה חדשה מבלי להודיע על כך לראש.

כללי

 1. אתר "Homix" הוא פלטפורמה אינטרנטית המביאה לגולשים מידע במגוון אופנים מאמרים, סרטונים, תמונות בנושאים הקשורים לעיצוב פנים, אדריכלות,בנית בית, שיפוצים,חידוש,  בעלי מקצוע בתחום הבניה, וכל מה שקשור לעולם הבניה.
 2. המידע המוצע באתר הינו מקצועי אך על הגולשים באתר מוטלת החובה לבדוק עם בעלי מקצוע, האתר אינו יהיה אחראי לתוצאה ו/או לשימוש לא ראוי ונכון שייגרם מהתכנים המוצגים באתר ו/או מערוצי המדיה המקושרים אליו, לכל פעולה שהגולשים מעוניינים לבצע כתוצאה מהתכנים המוצגים באתר בכל אופן אם במאמרים, סרטונים, תמונות, ו/או כל אופן אחר הגולשים נדרשים להיוועץ בבעל מקצוע מוסמך.
 3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. יובהר, כי אין ולא יהיה כל תוקף כלשהו ככל שיהיה לכל מידע שיימסר אלא אם כן חל שינוי מפורש בתקנון זה והשינוי  פורסם באתר.
 4. באתר יש גישה לתוכן ושירותים המפורסמים על ידי האתר עצמו והן על ידי מפרסמים בקטגורית "בעלי המקצוע" ו/או צד שלישי באמצעות קישור לאתר ו/או באמצעות קישור דרך באנרים ו/או פרסום מוצרים (להלן : "מפרסמים").  לפיכך אין ולא תהיה לאתר כל אחריות על חוקיות המסרים על ידי גורמים אלו והאתר לא ישא בתוצאות הנזק כתוצאה ממסרים אלו. כמו כן אין ולא תהיה לאתר כל אחריות ולא ישא באחריות לכל נזק הנגרם כתוצאה מהתנהלות מול המפרסמים, בין במישרין בין בעקיפין. האתר לא יישא באחריות לכל גולש בקשר לכל נזק הנגרם כתוצאה מהתנהלות זו, האחריות מוטלת על הגולשים לבדוק כל שירות או מוצר המוצע על ידי המפרסמים בטרם יצרכו אותו.
 5. השימוש באתר על ידי ה"גולשים" הינו לצרכי שימוש אישיים בלבד, כל שימוש מסחרי ללא אישור ממפעילי ובעלי האתר אסור, כל הפרה הקשורה בין במישרין ובין בעקיפין בהפרה זו תגרור הליכים משפטיים כנגד מפר איסור זה.
 6. השימוש באתר נועד לקהל ה"גולשים" ברשת האינטרנט, כל שימוש אשר יחבל באתר לרבות פריצה לאתר ו/או לשרתי האתר ו/או לכל תכונות האתר לרבות חומר אשר נמצא באתר ו/או שתילת תוכנות לצורך שיבוש פעילות האתר ו/או כל יישום אשר פוגע בתקינות השוטפת של האתר ו/או לצדדים שלישיים אסורה בהחלט. כל הפרה של איסור זה תגרור נקיטת הליכים משפטיים כנגד מפרי איסור זה.

הצהרות משתמש רשום (להלן "משתמש" "משתמשים")

 1. המשתמשים  מצהירים כי הנתונים שמסרו לאתר הינם נכונים, וכי טופס ההרשמה לאתר מולא על ידם באופן מקוון הינו נכון. יודגש כי המשתמשים אינם רשאים לספק כתובת דוא"ל שאינה קיימת או אשר אינה שלהם, התחזות לאדם או הטעיה.
 2. המשתמשים מסכימים, כי לאחר מילוי טופס ההרשמה תתקבל לכתובת האימייל שמסרו בעת ההרשמה את שם המשתמש והסיסמא שאיתם ניתן  להזדהות בעת כניסה לאתר.
 3. המשתמשים מצהירים ונותנים הסכמתם, כי במילוי טופס ההרשמה באתר הם יכללו במאגר הנתונים של אתר Homix.co.il
 4. המשתמשים מצהירים ונותנים הסכמתם לקבל דיוור פרסומי יומי מטעם האתר לתיבת האימייל שלהם. יובהר, כי האתר אינו מתחייב למספר מינימלי של דיוורים הנשלחים אל תיבת האימייל של המשתמשים הרשומים.
 5. המשתמשים מצהירים, כי ידוע להם כי האתר ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפתוח חשבון משתמש מכל סיבה שהיא.
 6. המשתמשים מצהירים בזאת, כי ידוע להם כי חשבון המשתמש שלהם עלול להסגר באופן זמני או לצמיתות בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, ומוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.
 7. המשתמשים מצהירים בזאת, כי ידוע להם כי בכל מקרה שבו יהא לאתר יסוד סביר להניח כי המידע שנמסר על ידי המשתמשים לא מדויק, לא נכון, לא מלא, עלול להסב נזק כספי ושאינו כספי ו/או חבות משפטית כלשהי כנגד האתר, הרי שחשבונם יסגר לאלתר, ללא כל הודעה מראש, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מטעמו.
 8. המשתמשים מצהירים, כי לא יופרסם תוכן שאינו חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיות, מפר זכויות של צד ג', מכיל וירוסים, ו/או כל פעולה ו/או תוכנה זדונית אשר פוגעים באתר ובתפקודו התקין.

פרטיות משתמש רשום (להלן "משתמש" "משתמשים")

 1. האתר יעשה את מירב המאמצים לשמור על פרטי המשתמשים באתר ולא יעביר את פרטיהם האישיים לצד שלישי למעט במקרים הבאים:
 2. לכל ערכאה שיפוטית
 3. אם בוצע על ידי המשתמשים מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי.
 4. אם נעשה על ידי המשתמשים באתר לשם ביצוע מעשה או מחדל לא חוקי נגד האתר ו/או גולשיו ו/או כנגד צד שלישי לרבות מעשה ו/או מחדל בכדי לאפשר, להקל, לסייע, ו/או לעודד ביצוע מעשים הנושאים איסורים אלו.
 5. יובהר, כי האתר יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו על מנת לשמור בסודיות את פרטי המשתמשים באתר. אולם, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת, האתר לא יוכל להבטיח אבטחה מקסימלית, מוחלטת והרמטית מפני חדירות למחשבי  האתר ו/או שרתי האתר לרבות פריצה וגניבה ו/או חשיפת מידע השמור כתוצאה מפעולות אלו. לפיכך, הינכם מצהירים כי לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו ככל שתהיה פגיעה ו/או חדירה למחשבי האתר ולמידע השמור בתוכם.

זכויות קניין רוחני

 1. אתר "Homix" הוא פלטפורמה אינטרנטית המביאה לגולשים מידע במגוון אופנים מאמרים, סרטונים, תמונות בנושאים הקשורים לעיצוב פנים, אדריכלות, בנית בית, שיפוצים, חידוש, בעלי מקצוע בתחום הבניה, וכל מה שקשור לעולם הבניה כל תוכן הנמצא באתר הינו רכושו הבלעדי של האתר כל העתקה, פרסום, שידור, הפצה, קישור או שימוש במישרין ו/או בעקיפין אסור, סימני מסחר כגון לוגו האתר וסמלים המזוהים עימו שירותים ויזואלים תמונות, קטעי גרפיקה, גרפיקה, ושירותי תוכנה הניתנים על ידי האתר ו/או מי מטעמו הינם רכושו הבלעדי של האתר ומוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני של "קונים בונים" ו/או מי מטעמו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ומדינות אחרות ואמנות בינלאומיות. כל שימוש מצריך אישור מראש ובכתב מבעלי האתר ו/או מי מטעמו.
 2. גולשים אשר יראו עצמם נפגעים ו/או לחלופין הפרת זכויות כאלו ואחרות יוכל ליצור קשר על מנת לשטוח את תלונתם והאתר יגיב עד 24 שעות מרגע התלונה.

נותני שירותים (להלן "בעלי מקצוע" "בעל מקצוע")

 1. "בעלי המקצוע" אשר מפורסמים באתר נתנו את הסכמתם לפרסום שמם ו/או לחלופין בנוסף שם העסק כולל לוגו ו/או סימנים מסחרים כולל פרטים אישיים ליצירת קשר וברצונם כך אין ולא תהיה אחריות כלפי בעלי מקצוע מטעם האתר ולא ישא באחריות לכל תביעה ו/או נזק הנגרם כתוצאה מהתנהלות מול הגולשים, בין במישרין בין בעקיפין.    
 2. האתר לא יישא באחריות לכל "בעלי המקצוע" בקשר לכל נזק הנגרם כתוצאה מהתקשרות עם גולשים אשר מעוניינים להשכיר את שירותיו, האחריות מוטלת על "בעלי המקצוע" לבדוק כל לקוח אשר פנה אליו מהאתר.
 3. "בעלי מקצוע" שבמסגרת הפרסום באתר רכשו עמוד "פרופיל אישי" מצהירים בזאת שהאחריות המשפטית של התוכן המוצג בפרופיל אם במלל ואם בתמונות חלה עליהם ואין לאתר כל אחריות משפטית.
 4. כל תוכן כללי ו/או תמונה, מאמרים, גרפיקה (להלן "תוכן פרסומי") אשר "בעל מקצועי" העלו לגלרית התמונות ב"פרופיל האישי" יעלו על פי חוקי זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים על פי החוק הנהוג במדינת ישראל, "בעלי המקצוע" מצהירים ומתחייבים כי כל "תוכן פרסומי" הינו בבעלותו הבלעדית ו/או קיבל הרשאה בכתב מצד שלישי המחזיק בזכויות היצירה לעשות שימוש פרסומי באתר  כל אחריות ו/או כל תביעה ו/או נזק כתוצאה מהפרה זו תחול על "בעל מקצוע".

הפרת תנאי שימוש

 1. הגולשים באתר נותנים הסכמתם לתנאי השימוש באתר ולכל פרט המצוי בו. כמו כן הסכם זה חל מהיום הראשון בו הגולשים החלו לגלוש בו, כמו כן הגולשים מצהירים שבכל הפרה של תנאי שימוש של האתר, שמורה לאתר הזכות לחשוף את שם המפרים ופרטיהם בכל תהליך משפטי, והינם חייבים לשפות את האתר ו/או מי מטעמו לכל נזק, הפסד, איבוד רווח, תשלומים והוצאות (כולל הוצאות משפטיות ) כתוצאה משימוש לא הולם באתר והפרת תנאי השימוש.

רכישה אונליין באתר "הומיקס" homix.co.il

רכישה ו/או השתתפות ו/או כל פעולה אחרת באתר konimbonim.co.il (להלן: "האתר") כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הינך מתבקש לקרוא היטב את כל התנאים המפורטים להלן, שכן הם מהווים הסכם מחייב לכל דבר וענין בינך לבין אתר Homix.co.il

יובהר, כי התנאים בתקנון אתר Homix.co.il  (להלן: "התקנון") כפי שמובא כלדקמן, כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

מושגים –

"משתמש" – הינו כל אדם אשר יוצר כניסות לאתר, לכל מטרה בין אם הוא משתמש רשום או משתמש אשר משלם על שירות מסוים באתר ושמסופק על ידי האתר ו/או משתמש אשר לא מבצע פעולת שירות אשר מציע האתר .

"משתמש רשום" – משתמש אשר מילא טופס הרשמה מקוון באתר.

"פעולה באתר" – כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטות ו/או כל פעולה הקשורה באתר עצמו לרבות פעולה אשר לא קשורה בשירות אותו מספק האתר.

"מבצע פעולה באתר" -  הוא כל גולש שביצע פעולה להזמנת מוצר או להשתתפות במכירה , ו/או כל פעולה הנגזרת משימוש באתר.

 1. 1.       כללי

1.1.     כל אדם המבצע פעולה באתר, מצהיר כי קרא והבין את הוראות תקנון זה בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, וכי קיבל על עצמו את תנאי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו ע"פ תקנון זה.

1.2.     השתתפות ברכישות המבוצעות באתר מהווה הודעה סופית, מוחלטת ובלתי חוזרת מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותם ומסכים להן.

1.3.     בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם ככל שיהיו, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין. יובהר, כי אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר אלא אם כן חל שינוי מפורש בתקנון זה והשינוי בתקנון פורסם באתר Homix.co.il.

1.4.     האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע, לחסום ו/או ליצור גישה לאתר ו/או תכונותיו ו/או לשנות תכונותיו, צורתו ושיטות במכירה בצורה חדשה מבלי להודיע על כך לראש.

1.5.    האתר מספק פלטפורמה פרסומית לבעלי עסקים ו/או למוכרים (להלן: "בתי העסק") המעוניינים למכור מוצרים  להלן: ("המוצרים") לקהל הגולשים (להלן: "הקונים"). למען הסר ספק, האתר אינו מייצר, משווק, מוכר, ו/או מספק את המוצרים לקונים. האתר מאפשר לבתי העסק למכור את מוצריהם באתר. יודגש שהאתר משמש רק כבמה פירסומית לבתי העסק ואינו גובה כסף עבור המוצרים אשר נרכשים על ידי הקונים בשום אופן, לכן לאתר לא תהיה אחריות לא במישרין ולא בעקיפין שכן אינו צד לעסקה כלכלית בין בתי העסק לבין הקונים.

באתר יש גישה לתוכן, מוצרים ושירותים המפורסמים ע"י האתר עצמו והן על ידי צד שלישי באמצעות קישור לאתר או באמצעות קישור דרך באנרים או פרסום מוצרים, לפיכך אין ולא תהיה לאתר כל אחריות על חוקיות או המסרים ע"י צד שלישי.  כמו כן, האתר אינו אחראי לכל קשר בין משתמש רשום או לא רשום ובין צד שלישי, ולא יישא באחריות לכל אדם בקשר לכל נזק הנגרם כתוצאה מהתנהלות זו. מאחר שלאתר אין שליטה על החומר הנמצא אצל צד שלישי, הוא לא יישא באחריות, נזק כספי ושאינו כספי, חבות לכל פרסום ו/או תוכן ו/או שירותים .

1.6.     התנאים והכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את האתר כלפי מבצע הפעולות ו/או משתמש באתר.

1.7.     בעלי האתר הינם  "גלובל סורס".

1.8.     בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 1. 2.       הצהרות המשתמש 

2.1.     המשתמש מצהיר, כי הנתונים שמסר לאתר הינם נכונים, וכי טופס ההרשמה לאתר מולא על ידו באופן מקוון הינו נכון.

2.2.     המשתמש מסכים, כי לאחר מילוי טופס ההרשמה יקבל לכתובת האימייל שמסר בעת ההרשמה את שם המשתמש והסיסמא שאיתם יוכל להזדהות בעת כניסתו לאתר.

2.3.     המשתמש מצהיר ונותן הסכמתו, כי במילוי טופס ההרשמה באתר הוא יכלל במאגר הנתונים של אתר Homix.co.il.

2.4.     המשתמש מצהיר ונותן הסכמתו לקבל דיוור פרסומי יומי מטעם האתר לתיבת האימייל שלו. יובהר, כי האתר אינו מתחייב למספר מינימלי של דיוורים הנשלחים אל תיבת האימייל של המשתמש הרשום.

2.5.     המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי האתר ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפתוח חשבון משתמש מכל סיבה שהיא.

2.6.     המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי חשבון המשתמש שלו עלול להסגר באופן זמני או לצמיתות בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, ומוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.

2.7.     המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי בכל מקרה שבו יהא לאתר יסוד סביר להניח כי המידע שנמסר על ידי המשתמש לא מדויק, לא נכון, לא מלא, עלול להסב נזק כספי ושאינו כספי ו/או חבות משפטית כלשהי כנגד האתר, הרי שחשבונו יסגר לאלתר, ללא כל הודעה מראש, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מטעמו. 

2.8.     המשתמש מצהיר, כי לא יפרסם תוכן שאינו חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיות, מפר זכויות של צד ג', מכיל וירוסים, וכיוצ"ב.

 1. 3.       פרטיות

3.1.     האתר יעשה את מירב המאמצים לשמור על פרטי המשתמש ו/או הרוכש באתר ולא תעביר את פרטיו האישיים לצד שלישי למעט במקרים הבאים:

3.1.1.  לחברות המציעות הצעות באתר.

3.1.2.  לחברות כרטיסי האשראי.

3.1.3.  לכל ערכאה שיפוטית.

3.1.4.  לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר/ים באתר.

3.1.5.   אם בוצע על ידך מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים כלשהם.

3.1.6.  אם נעשה על ידך שימוש באתר לשם ביצוע מעשה או מחדל לא חוקי נגד האתר וגולשיו, ו/או כנגד צד שלישי לרבות מעשה או מחדל בכדי לאפשר, להקל, לסייע, לעודד ביצוע מעשה כזה.

3.2    יובהר, כי האתר יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו על מנת לשמור בסודיות את פרטי המשתמש ו/או הרוכש דרך האתר. אולם, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת, האתר לא יוכל להבטיח אבטחה מקסימלית, מוחלטת והרמטית מפני חדירות למחשבי / שרתי האתר לרבות פריצה וגניבה ו/או חשיפת מידע השמור כתוצאה מפעולות אלו. לפיכך, הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו ככל שתהיה פגיעה ו/או חדירה למחשבי האתר ולמידע השמור בתוכם.

3.3    הינך מצהיר ומסכים בזאת, כי האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך וזאת לצורכי האתר.

 1. 4.       הזכות להשתתף במכירות האתר

4.1.     כל תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים, וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות האתר.

4.2.     האתר רשאי למנוע את השתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות על בסיס שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על  כך מראש לרבות במקרים של הפרת תקנון זה, מסירת פרטים שגויים, שימוש בכרטיס אשראי חסום או מוגבל, התחזות לאדם אחר (אדם – לרבות תאגיד), ביצוע פעולה בלתי חוקית על פי דיני מדינת ישראל,  ביצוע מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים וכו'.

 1. 5.       רכישת מוצרים ו/או שירותים

5.1.     בכדי לרכוש מוצרים באתר יש להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה אישית, בהמשך ביצוע העסקה הרוכש מתבקש לספק מידע נוסף כגון: כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי וכו'.

5.2.     במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע תיאור תמציתי וקצר של כל מוצר, מחיר זמני משלוח ואופן משלוח. יובהר, כי התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

5.3.     האתר הינו פלטפורמת שיווק ופרסום בלבד ליצרנים, מפעלים ומשווקים מרחבי העולם, משכך כל תיאור המוצרים וכן המחיר המסומן עליהם נמסר באחריותו הבלעדית של המוכר הרוולנטי, ולכל מכירה יהיו תנאים שונים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר עם התנאים כאמור.

5.4.     האתר לא יישא באחריות לזמינות המוצרים, טיבם, השירותים ואחריות הניתנים בגינם, משלוח המוצרים ו/או הגעתם לבית המשתמש.

5.5.     האתר ממליץ למשתמשיו לבדוק את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר קודם לרכישת המוצרים ו/או השירותים. בכל מקרה, האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי למחירים המפורסמים באתר, ואלו יהיו באחריות המוכרים הרלוונטים.

5.6.     האתר אינו מתחייב כי המחירים המסומנים על המוצרים הינם הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים הנחה כלשהי.

5.7.     האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של קישורים לאתרים אחרים, למידע המתפרסם בהם, לכל פרט אחר הקשור עימם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בהם.

5.8.      האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל מכירה כלשהי מכל סיבה שהיא לרבות טעות אנוש או טעות טכנית בפרטי המוצר, מחיר המוצר וכו'.

5.9.     יובהר, כי תנאי לרכישת המוצרים באתר הינו אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

 1. 6.       שיטות המכירה

מכירה רגילה

6.1.     מכירה רגילה הינה מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש. ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה.  

6.2.     המשתמש יעיין היטב בדף המכירה ופרטי הקניה בהתאם להוראות האתר בטרם ביצוע הקנייה.

6.3.     במכירה רגילה המחיר יכלול את עלות המשלוח אלא אם כן צוין אחרת.

דיל היום

6.4.     מכירה יומית המכונה "דיל היום" הינה מכירה שבה יוצע מוצר הנמכר במחיר אטרקטיבי וייחודי ליום אחד כולל משלוח ומוגבל לכמות קבועה או עד גמר המלאי.

6.5.     האתר יהיה רשאי להגדיל או להקטין את כמות היחידות המקסימלית המוצעת למכירה לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן האתר יהיה רשאי להאריך או לקצר את זמן המכירה או להפסיק את המכירה בכל עת ומכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

דיל שבועי

6.6.     מכירה יומית המכונה "הדיל השבועי" הינה מכירה שבה יוצע מוצר הנמכר במחיר אטרקטיבי וייחודי לשבוע אחד כולל עלות דמי המשלוח ומוגבל לכמות קבועה או עד גמר המלאי.

6.7.     האתר יהיה רשאי להגדיל או להקטין את כמות היחידות המקסימלית המוצעת למכירה לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן האתר יהיה רשאי להאריך או לקצר את זמן המכירה או להפסיק את המכירה בכל עת ומכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

6.8.     כל משתמש יהיה רשאי לרכוש במסגרת רכישה בודדת ב"דיל השבועי" מספר מוצרים עד מספר מקסימום של מוצרים שצויינו לאותה מכירה.

 1. 7.       אספקת מוצרים

7.1.     עם ביצוע הרכישה יישלח למשתמש רשום מספר הזמנה לתיבת הדואר האלקטרוני שציין במהלך הרישום, והמאפשר לעקוב אחר סטטוס ההזמנה.

7.2.     אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

7.3.     אספקת המוצרים תבוצע באחריותם הבלעדית של המוכרים הרלוונטים ובהתאם לתנאים שמופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

7.4.     מוצר אשר נרכש על ידי משתמש רשום יישלח על ידי הספק לכתובת אותה סיפק המשתמש בעת ההרשמה לאתר בתוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן צוין אחרת באתר.

7.5.     המוצרים יסופקו לבית המשתמש רשום באמצעות הספק שפרטיו מצוינים בדף המכירה לכתובת שנמסרה בתהליך ההרשמה לאתר. אם ההזמנה צריכה להגיע לכתובת עסקית, יש לציין זאת בזמן ההרשמה לאתר או ליד שם המזמין.

7.6.     זמני האספקה המצויינים בכל דף מכירה של המוצר יחושבו על פי ימי עסקים. ימי עסקים הינם ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים. ימי הטיפול בהזמנה לא יחשבו כימי עסקים לצורך חישוב מועד זמן האספקה, והמוצר יישלח לאחר ימי הטיפול הנדרשים לטיפול בהזמנה ומיום זה יספרו ימי המשלוח.

7.7.     באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הספק יהיה רשאי להעמיד את המוצר ללקוח במקום סמוך מקובל אשר יתואם מראש עם הלקוח.

7.8.     האתר ו/או הספק יהיו רשאים לדרוש בזמן אספקת המוצר את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.

 1. 8.       תשלום

8.1.     המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים וכוללים מע"מ על פי חוק, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

9.       ביטול עסקה / מכירה ו/או כשלון תמורה

9.1. ביטול הזמנה במכירה / עסקה כלשהי ייעשה בכתב באמצעות פניה לבעל העסק באמצעות פרטי הקשר בדף המוצר באתר. הפניה תכלול את כל פרטי המשתמש, פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. יובהר, כי ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן").

9.2.     דמי ביטול – ככל שהמשתמש יהיה זכאי לביטול בהתאם לסעיף זה, יקנה למשתמש זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך. יובהר, כי המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין משלוח גם אם לא קיבל את המוצר, זאת במקרה בו המוצר כבר נשלח אל המשתמש.

9.3.     דמי ביטול ו/או עלויות שילוח עשויות להיגבות מהמשתמש על ידי המוכר  לפי שיקול דעתו של המוכר. יובהר, כי במקרה של ויתור על גביית דמי ביטול ו/או עלויות שילוח על ידי המוכר לא תפגע בזכותו של השני לגבות אותם, אולם לא יהיה כפל חיוב.

9.4 יובהר כי לא תחול על האתר כל אחריות ו/או חבות משפטית שכן אינה צד לעסקה הכלכלית בשום אופן ואינה גובה עמלה לא מהמוכר ולא מהקונה והאחריות תחול על בתי העסק בלבד, ולא תהיה למשתמש הרשום כל טענה כנגד האתר.

 1. 10.    ביטול מכירה ו/או פעילות באתר

10.1.  האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת על פי שיקול דעתו את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה בכל שלב שלה.

10.2.  הודעה על ביטול או הפסקה של הפעילות ו/או המכירה תימסר למשתמש, והאתר ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו את הסכום ששולם, ככל ששולם, בגין המוצר ו/או השירות.

10.3.  למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה למעט השבת סכום העסקה, ככל ששולם.

 1. 11.    קנין רוחני

11.1.  כל תוכן הנמצא באתר Homix.co.il הינו רכושו הבלעדי של האתר, וכל העתקה, פרסום, שידור, הפצה, קישור או שינוי כלשהו של אתר זה וכל הנמצא בו ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של האתר היא אסורה בהחלט.

 1. 12.    אחריות

12.1.  המוצרים ו/או השירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים.

12.2.  אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר ו/או בתי העסק לגבי אופיים של המוצרים, טיבם, תכונותיהם וכיוצ"ב.

12.3.  האתר או מי מטעמו לא יהיה אחראי על המוצרים ו/או השירותים המוצעים למשתמש רשום ו/או לקונים ו/או כל גולש בישראל ובעולם.

12.4.  האתר לא יישא באחריות על המוצרים  לאחר מכירתם לרבות אחריות בגין תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף וכו'. יובהר, כי האחריות כאמור תחול באופן בלעדי על בתי העסק.

12.5.  האתר לא יישא באחריות על עיכובים במשלוח ו/או אספקה לרבות איחור הנובע מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטת האחריות תחול אך ורק על בתי העסק. 

12.6.  האתר לא יישא באחריות בשל שיבוש בפעילות האתר מכל סיבה שהיא, בשל תקלות ו/או הפסקות ו/או בעיות טכניות לרבות כאלו בגינם יימנע מאת המשתמש הרשום מלבצע רכישה או לעדכן אותה.

12.7.  האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר על ידי המשתמשים ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטת האתר.

12.8.  האתר לא יישא באחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 1. 13.    דין ושיפוט

13.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז המרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.